budgetproposition

Vad betyder budgetproposition? Förklaring till budgetproposition!

Kallas även statsverkspropositionen.
Regeringens statsbudgetförslag. Lämnas vanligtvis till riksdagen i september varje år med kompletterande budget till kommande vår.

Kallas lite fånigt i media för budgetproppen.

Se även statsverksproposition, budgetproppen

Söktermer: definition av budgetproposition, budgetproposition uppslagsverk, betydelse budgetproposition, vad betyder budgetproposition, budgetproposition exempel, budgetproposition ekonomilexikon,annat ord for budgetproposition, korsord budgetproposition, budgetproposition förklaring, exempel budgetproposition