Borgen

Vad betyder borgen

tl;dr

Borgen utgör en form av säkerhet för t ex lån. Att gå i borgen för någon är att ta på sig ansvaret för någons skulder. Förr mycket vanligt att vänner gick i borgen för t ex en skuldväxel eller huslån.

Annons

Borgen - i stora drag

  • Den som går i borgen för någon kallas för Borgensman
  • En viktig komponent är att som borgensman är man skyldig att betala skulder åt den man gått i borgen för om denna t ex dör eller på annat sätt inte längre kan betala på sin skuld
  • När man går i borgen för någon kallas det för att man åtar sig ett borgensåtagande

Andra uttryck för Borgen?

Borgen kan även benämnas Löftesman