Biomassa

Vad betyder biomassa

tl;dr

Med biomassa avses sådant material, med kemiskt eller biologiskt ursprung, som inte eller i liten grad omvandlats kemiskt.

Annons