Allokera

Vad betyder Allokera

Allokera är detsamma som att avsätta resurser till bestämt ändamål.

Begreppet resursallokering används ofta vilket avser statens eller offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika näringsgrenar, branscher eller företag.

Annons