ackumulerad avskrivning

Vad betyder ackumulerad avskrivning? Förklaring till ackumulerad avskrivning!

Med ackumulerad avskrivning avses summan av de avskrivningar som gjorts innevarande år och tidigare år för de tillgångar som fortfarande finns kvar i företaget.

Rent bokföringsmässigt handlar det om två konton för att ha koll på tillgångars egentliga värde.

Exempel
1220 Inventarier och verktyg sam tillhörande ackumulerade avskrivningar för 1220 som är 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg.

Inventarien på 1220 förändras inte över tid. Värdeminskningen återspeglas genom att 1229 skrivs upp över tid. Det egentliga värdet på tillgången i fråga fås genom att subtrahera avskrivningen på 1229 från tillgången på konto 1220.

Söktermer: definition av ackumulerad avskrivning, ackumulerad avskrivning uppslagsverk, betydelse ackumulerad avskrivning, vad betyder ackumulerad avskrivning, ackumulerad avskrivning exempel, ackumulerad avskrivning ekonomilexikon,annat ord for ackumulerad avskrivning, korsord ackumulerad avskrivning, ackumulerad avskrivning förklaring, exempel ackumulerad avskrivning