verkställande direktör

Vad betyder verkställande direktör? Förklaring till verkställande direktör!

(VD) den som formellt leder den löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening; den som verkställer styrelsens beslut.

Söktermer: definition av verkställande direktör, verkställande direktör uppslagsverk, betydelse verkställande direktör, vad betyder verkställande direktör, verkställande direktör exempel, verkställande direktör ekonomilexikon,annat ord for verkställande direktör, korsord verkställande direktör, verkställande direktör förklaring, exempel verkställande direktör