världsbanken

Vad betyder världsbanken? Förklaring till världsbanken!

En institution som skapades tillsammans med internationella valutafonden vid Bretton Woods 1944 och startade 1946. Världsbanken har tre huvudverksamheter: International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, the International Development Agency, IDA, och the International Finance Corporation, IFC. Tillsammans arbetar dessa tre för ekonomisk utveckling i världens fattiga länder mestadels genom lån med långa löptider. Dessa lån uppgår till i genomsnitt 30 miljarder dollar per år till ett hundratal länder.

Söktermer: definition av världsbanken, världsbanken uppslagsverk, betydelse världsbanken, vad betyder världsbanken, världsbanken exempel, världsbanken ekonomilexikon,annat ord for världsbanken, korsord världsbanken, världsbanken förklaring, exempel världsbanken