utvecklingssamtal

Vad betyder utvecklingssamtal? Förklaring till utvecklingssamtal!

Samtal mellan arbetsgivaren och den anställde om en utveckling som ska resultera i högre måluppfyllelse för båda parter.

Söktermer: definition av utvecklingssamtal, utvecklingssamtal uppslagsverk, betydelse utvecklingssamtal, vad betyder utvecklingssamtal, utvecklingssamtal exempel, utvecklingssamtal ekonomilexikon,annat ord for utvecklingssamtal, korsord utvecklingssamtal, utvecklingssamtal förklaring, exempel utvecklingssamtal