tomträtt

Vad betyder tomträtt? Förklaring till tomträtt!

nyttjanderätt till mark som ägs av stat, kommun eller stiftelse och som upplåtes mot en årlig avgift (tomträttsavgäld). Tomträtt är lös egendom men likställs som regel med fast egendom.

Söktermer: definition av tomträtt, tomträtt uppslagsverk, betydelse tomträtt, vad betyder tomträtt, tomträtt exempel, tomträtt ekonomilexikon,annat ord for tomträtt, korsord tomträtt, tomträtt förklaring, exempel tomträtt