Tomträtt

Vad betyder tomträtt

tl;dr

nyttjanderätt till mark som ägs av stat, kommun eller stiftelse och som upplåtes mot en årlig avgift (tomträttsavgäld). Tomträtt är lös egendom men likställs som regel med fast egendom.

Annons