Styrränta

Vad betyder styrränta

Styrräntan är Riksbankens viktigaste penningpolitiska verktyg. Riksbankens viktigaste styrränta heter reporäntan och det är reporäntan som bestämmer vilka räntor bankerna lånar till eller placerar pengar hos Riksbanken. Detta påverkar dessutom vilka räntor bankerna sätter för in- och utlåning för företag och privatpersoner.

Annons