statsbudget

Vad betyder statsbudget? Förklaring till statsbudget!

Plan över statens inkomster och utgifter under ett år. Statsbudgeten är regeringens förslag till budget som läggs fram i två steg till riksdagen. Det första steget är i vårpropositionen som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det andra steget är budgetpropositionen som lämnas i september och innehåller förslag om hur statens medel ska fördelas och beräkningar av statsinkomsterna för nästa år.

Söktermer: definition av statsbudget, statsbudget uppslagsverk, betydelse statsbudget, vad betyder statsbudget, statsbudget exempel, statsbudget ekonomilexikon,annat ord for statsbudget, korsord statsbudget, statsbudget förklaring, exempel statsbudget