Riksobligation

Vad betyder Riksobligation

tl;dr

Obligation som utfärdas av riksgäldskontoret.

Annons