Reallön

Vad betyder reallön

tl;dr

Lön justerad för inflationen. Används ofta i samband med beskrivning av löneutveckling för grupper av anställda. Kan uttryckas både som reallön före skatt och reallön efter skatt.

Annons