Amortering

Vad är avskrivningar?

Amortering betyder återbetalning av lån. Lån syftar på det faktiska kapitalet som lånas, exklusive eventuella pålagda räntor och avgifter. En normal betalning av lån brukar oftast inkludera både betalning av ränta och avgifter samt betalning av det faktiska lånet, det vill säga amortering.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Amortering?

Amortization