Omslutning

Vad betyder omslutning

tl;dr

(balansomslutning) summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital enligt företagets balansräkning.

Annons