nationalräkenskaper

Vad betyder nationalräkenskaper? Förklaring till nationalräkenskaper!

En statistisk redovisning i kontoform, med inkomster och utgifter, av Sveriges ekonomi uppdelat på olika institutionella sektorer. Nationalräkenskaperna övergick under 1999 till Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 95, som är ett moderniserat EU-anpassat nationalräkenskapssystem. Genom den internationella standarden gör man det möjligt att jämföra olika länder på ett rättvisande sätt.

Söktermer: definition av nationalräkenskaper, nationalräkenskaper uppslagsverk, betydelse nationalräkenskaper, vad betyder nationalräkenskaper, nationalräkenskaper exempel, nationalräkenskaper ekonomilexikon,annat ord for nationalräkenskaper, korsord nationalräkenskaper, nationalräkenskaper förklaring, exempel nationalräkenskaper