moratorium

Vad betyder moratorium? Förklaring till moratorium!

anstånd med betalning av skuld, tillkommet genom särskild lagstiftning. Åtgärden tillgrips endast i utomordentliga krissituationer. Ett moratorium som gäller alla gäldenärer kallas generalmoratorium, medan ett som gäller endast viss gäldenär eller viss skuld kallas specialmoratorium. I dagligt tal används uttrycket som benämning på anstånd med betalning överhuvudtaget.

Söktermer: definition av moratorium, moratorium uppslagsverk, betydelse moratorium, vad betyder moratorium, moratorium exempel, moratorium ekonomilexikon,annat ord for moratorium, korsord moratorium, moratorium förklaring, exempel moratorium