Median

Vad är medianen?

Median är ett begrepp som används i samband med percentiler. Medianen är den 50:e percentilen. Medianen kan också förklaras som mitten på en skala. Om man har talen 5, 3, 7, 11 och 9 så sorteras dess i en skala, exempelvis: 3, 5, 7, 9 och 11. Medianen är mitten av skalan vilket här är talet 7.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Median?

Median