Marknadssegment

Vad är ett marknadssegment?

tl;dr

är en del av marknaden. En marknad kan delas in i segment med avseende på olika köpare, olika prisnivå, olika servicegrad eller liknande. Se även nisch.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Marknadssegment?

Market Segment