livscykelanalys

Vad betyder livscykelanalys? Förklaring till livscykelanalys!

(LCA) en metod för att värdera den miljöpåverkan en produkt eller process ger under hela sin livscykel från utvinning av råvaror, över produktion och användning till återvinning eller kvittblivning.

Söktermer: definition av livscykelanalys, livscykelanalys uppslagsverk, betydelse livscykelanalys, vad betyder livscykelanalys, livscykelanalys exempel, livscykelanalys ekonomilexikon,annat ord for livscykelanalys, korsord livscykelanalys, livscykelanalys förklaring, exempel livscykelanalys