kväveoxider

Vad betyder kväveoxider? Förklaring till kväveoxider!

Kväveoxider, NOx, är kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO2. Kväveoxider bildas vid all förbränning. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten då det reagerar med fukt och faller ner som salpetersyra. Vid höga halter i luften kan känsliga personer och astmatiker få besvär i luftvägarna. Tillsammans med kolväten bidrar kväveoxider till bildandet av skadligt marknära ozon.

Söktermer: definition av kväveoxider, kväveoxider uppslagsverk, betydelse kväveoxider, vad betyder kväveoxider, kväveoxider exempel, kväveoxider ekonomilexikon,annat ord for kväveoxider, korsord kväveoxider, kväveoxider förklaring, exempel kväveoxider