Kontrolluppgift

Vad betyder Kontrolluppgift? Förklaring till Kontrolluppgift!

Kontrolluppgift Skriftlig uppgift från arbetsgivare till skattemyndigheterna gällande de löner och arvoden som har betalats ut till en person under inkomståret. En kopia av kontrolluppgiften lämnas som deklarationsunderlag till den som uppgifterna avser.

Söktermer: definition av Kontrolluppgift, Kontrolluppgift uppslagsverk, betydelse Kontrolluppgift, vad betyder Kontrolluppgift, Kontrolluppgift exempel, Kontrolluppgift ekonomilexikon,annat ord for Kontrolluppgift, korsord Kontrolluppgift, Kontrolluppgift förklaring, exempel Kontrolluppgift