Konjunktur

Vad betyder konjunktur

tl;dr

Rådande ekonomiskt tillstånd med avseende på framför allt kapacitetsutnyttjande, arbetslöshet och tillväxt.

Annons