investering

Vad betyder investering? Förklaring till investering!

Med investering avses att satsa ekonomiskt i förhoppning att tillgodoräkna sig en framtida avkastning. Det kan röra sig om exempelvis ökade intäkter, minskade kostnader eller höjd kvalitet. Konkret kan det handla om, bland annat, inköp av nya anläggningar, ny personal eller ett nytt affärssystem.

Söktermer: definition av investering, investering uppslagsverk, betydelse investering, vad betyder investering, investering exempel, investering ekonomilexikon,annat ord for investering, korsord investering, investering förklaring, exempel investering