Investering

Vad är en investering?

tl;dr

Med investering avses att satsa ekonomiskt i förhoppning att tillgodoräkna sig en framtida avkastning.

Annons

Investering - i stora drag

  • En investering är en tillgång eller artikel som köps med hopp om att den kommer att generera intäkter eller uppskattas i värde någon gång i framtiden.
  • En investering avser alltid utlägget av någon tillgång idag (tid, pengar, ansträngning, etc.) i hopp om en större utdelning i framtiden än vad som ursprungligen sattes in.
  • En investering kan hänvisa till vilken mekanism som helst som används för att generera framtida inkomster, inklusive obligationer, aktier, fastighetsfastigheter eller ett företag, bland andra exempel.
  • Ordet investering har dock under senare tid ofta kommit att användas för en typ av aktivt sparande i t ex Aktier eller fonder, från ett privatpersonsperspektiv

Investering - företag eller privatperson

Med investering avses att satsa ekonomiskt i förhoppning att tillgodoräkna sig en framtida avkastning. Det kan röra sig om exempelvis ökade intäkter, minskade kostnader eller höjd kvalitet. Konkret kan det handla om, bland annat, inköp av nya anläggningar, ny personal eller ett nytt affärssystem.

Som privatperson kan t ex en bostadsrätt eller villa vara livets största investering, utan att för den skull köpas för att senare kunna realisera ett högre penningvärde, om än det varit utfallet länge på den svenska marknaden.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Investering?

Investment