Invändning

Vad betyder Invändning

tl;dr

När en gäldenär inte anser sig behöva betala en skuld. Invändningen innehåller även en förklaring till ställningen.

Annons