högkonjunktur

Vad betyder högkonjunktur? Förklaring till högkonjunktur!

Högkonjunktur präglas av en hög efterfrågan på varor och tjänster vilket innebär att näringslivets produktion är hög. När företagen till en början ökar sin produktion använder de alla maskiner och den personal som de redan har. Detta gör att produktiviteten ökar. Efter ett tag vill de investera i fler maskiner och anställa mer personal vilket gör att investeringarna och sysselsättningen ökar, samt att arbetslösheten sjunker. När ekonomin har gått på högvarv under en tid och alla produktionsmedel är fullt utnyttjade kan det bli brist på insatsvaror. Det kan vara så att man behöver arbetskraft med speciell utbildning, brist på råvaror, brist på maskiner och transportkapacitet. För att komma förbi detta bjuder företagen över varandra genom att betala allt högre priser och allt högre löner, som fördyrar produktionen och gör att arbetstagarna får mer pengar att handla för. Den allmänna prisnivån pressas upp vilket bland annat orsakar inflation.

Söktermer: definition av högkonjunktur, högkonjunktur uppslagsverk, betydelse högkonjunktur, vad betyder högkonjunktur, högkonjunktur exempel, högkonjunktur ekonomilexikon,annat ord for högkonjunktur, korsord högkonjunktur, högkonjunktur förklaring, exempel högkonjunktur