Gats

Vad betyder gats

General Agreement on Trade in Services. GATS är ett av de tre huvudavtalen i WTO och förhandlades fram under Uruguayrundan. Avtalet reglerar handeln med tjänster mellan WTO:s medlemsländer. Tjänstesektorerna är i GATS uppdelade i elva övergripande sektorer, bl.a. telekommunikationstjänster, finansiella tjänster, distributionstjänster, transporttjänster och yrkesmässiga tjänster. De andra två huvudavtalen i WTO är GATT och TRIPS.
Annons