gats

Vad betyder gats? Förklaring till gats!

General Agreement on Trade in Services. GATS är ett av de tre huvudavtalen i WTO och förhandlades fram under Uruguayrundan. Avtalet reglerar handeln med tjänster mellan WTO:s medlemsländer. Tjänstesektorerna är i GATS uppdelade i elva övergripande sektorer, bl.a. telekommunikationstjänster, finansiella tjänster, distributionstjänster, transporttjänster och yrkesmässiga tjänster. De andra två huvudavtalen i WTO är GATT och TRIPS.

Söktermer: definition av gats, gats uppslagsverk, betydelse gats, vad betyder gats, gats exempel, gats ekonomilexikon,annat ord for gats, korsord gats, gats förklaring, exempel gats