fond

Vad betyder fond? Förklaring till fond!

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller räntebärande papper i vilken privatpersoner kan köpa andelar. Om fondens tillgångar stiger i värde stiger även värdet på varje andel. Eftersom en fond sprider riskerna över ett antal olika värdepapper anses de ha lägre risk än till exempel aktier.

Söktermer: definition av fond, fond uppslagsverk, betydelse fond, vad betyder fond, fond exempel, fond ekonomilexikon,annat ord for fond, korsord fond, fond förklaring, exempel fond