Factoring

Vad betyder Factoring

tl;dr

Försäljning eller belåning av kundfordringar till ett factoringbolag som tar över inkasseringen av fodringen.

Annons