Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Vad är Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)?

tl;dr

EMA är en grundläggande teknisk indikator som såväl traders som investerare använder för att bedöma den kort- och långsiktiga trenden i ett underliggande värdepapper.

Annons

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) - i stora drag

  • Den grundläggande nyttan med samtliga glidande medelvärdesindikatorer är att enklare bedöma trenden i underliggande värdepapper
  • EMA är ett glidande medelvärde som lägger större vikt och betydelse på de senaste datapunkterna.
  • Liksom alla glidande medelvärden används den här tekniska indikatorn för att producera köp- och säljsignaler baserade på crossovers och avvikelser från det historiska genomsnittet.
  • Handlare använder ofta flera olika EMA-längder, såsom 10-dagars, 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden.

Vad är det engelska uttrycket för Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)?

Exponential Moving Average (EMA)