EDI-FACT

Vad betyder EDI-FACT? Förklaring till EDI-FACT!

förkortning för Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (elektroniskt datautbyte för administration, handel och transport), vilket är en EDI-standard som ISO och FN tagit ansvar för. Standarden beskriver utseendet hos enskilda transaktioner som utbyts mellan företag.

Söktermer: definition av EDI-FACT, EDI-FACT uppslagsverk, betydelse EDI-FACT, vad betyder EDI-FACT, EDI-FACT exempel, EDI-FACT ekonomilexikon,annat ord for EDI-FACT, korsord EDI-FACT, EDI-FACT förklaring, exempel EDI-FACT