EDI

Vad betyder EDI? Förklaring till EDI!

förkortning för Electronic Data Interchange (elektroniskt datautbyte), vilket är en standard för elektroniskt dokumentöverföring mellan separata datorer. Detta innebär att data som lagras i en dator i ett företag kan överföras till en dator i ett annat företag. Exempel på transaktioner är handelsdokument, t.ex. order, orderbekräftelse, leveransbesked, fraktdokument, faktura och betalning. Se även EDI-FACT och ODETTE.

Söktermer: definition av EDI, EDI uppslagsverk, betydelse EDI, vad betyder EDI, EDI exempel, EDI ekonomilexikon,annat ord for EDI, korsord EDI, EDI förklaring, exempel EDI