Duration

Vad betyder Duration? Förklaring till Duration!

Duration Den genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond. Durationen mäter obligationen eller obligationsfondens räntekänslighet och därmed risken i placeringen och anges oftast i antal år.

Söktermer: definition av Duration, Duration uppslagsverk, betydelse Duration, vad betyder Duration, Duration exempel, Duration ekonomilexikon,annat ord for Duration, korsord Duration, Duration förklaring, exempel Duration