clrtap

Vad betyder clrtap? Förklaring till clrtap!

CLRTAP står för the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution eller på svenska Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Det är en konvention som har förhandlats fram inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa. Det trädde i kraft 1983.

Söktermer: definition av clrtap, clrtap uppslagsverk, betydelse clrtap, vad betyder clrtap, clrtap exempel, clrtap ekonomilexikon,annat ord for clrtap, korsord clrtap, clrtap förklaring, exempel clrtap