bytesbalans

Vad betyder bytesbalans? Förklaring till bytesbalans!

(eng. Current Account) Bytesbalansen är en del av betalningsbalansen. I bytesbalansen redovisas löpande transaktioner med utlandet vad avser varor och tjänster, löner, avkastning på finansiella tillgångar samt löpande transfereringar.

Söktermer: definition av bytesbalans, bytesbalans uppslagsverk, betydelse bytesbalans, vad betyder bytesbalans, bytesbalans exempel, bytesbalans ekonomilexikon,annat ord for bytesbalans, korsord bytesbalans, bytesbalans förklaring, exempel bytesbalans