Bruttonationalprodukt (BNP)

Vad betyder Bruttonationalprodukt (BNP)? Förklaring till Bruttonationalprodukt (BNP)!

Bruttonationalprodukt (BNP) Värdet av ett lands sammanlagda produktion av varor och tjänster under ett år.

Söktermer: definition av Bruttonationalprodukt (BNP), Bruttonationalprodukt (BNP) uppslagsverk, betydelse Bruttonationalprodukt (BNP), vad betyder Bruttonationalprodukt (BNP), Bruttonationalprodukt (BNP) exempel, Bruttonationalprodukt (BNP) ekonomilexikon,annat ord for Bruttonationalprodukt (BNP), korsord Bruttonationalprodukt (BNP), Bruttonationalprodukt (BNP) förklaring, exempel Bruttonationalprodukt (BNP)