Bokföringsnämnden

Vad betyder Bokföringsnämnden? Förklaring till Bokföringsnämnden!

(BFN) är ett statligt expertorgan (myndighet) under regeringen (Finansdepartementet) med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Söktermer: definition av Bokföringsnämnden, Bokföringsnämnden uppslagsverk, betydelse Bokföringsnämnden, vad betyder Bokföringsnämnden, Bokföringsnämnden exempel, Bokföringsnämnden ekonomilexikon,annat ord for Bokföringsnämnden, korsord Bokföringsnämnden, Bokföringsnämnden förklaring, exempel Bokföringsnämnden