balansräkning

Vad betyder balansräkning? Förklaring till balansräkning!

Ett ord som oftast används inom företagsekonomi och syftar på en sammanställning av ett företags ekonomiska ställning. Den inkluderar bland annat företagets tillgångar och skulder samt det egna kapital vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen i en månad, kvartal, tertial eller sista dagen på räkenskapsåret.

Söktermer: definition av balansräkning, balansräkning uppslagsverk, betydelse balansräkning, vad betyder balansräkning, balansräkning exempel, balansräkning ekonomilexikon,annat ord for balansräkning, korsord balansräkning, balansräkning förklaring, exempel balansräkning