avskrivning

Vad betyder avskrivning? Förklaring till avskrivning!

I bokföringssammanhang är avskrivning en redovisning av kostnaden för värdeminskningen av en tillgång. Tillgångar kan vara exempelvis inventarier, markanläggningar eller byggnader. Kostnaden för en tillgången periodiseras, det vill säga delas upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har.

Söktermer: definition av avskrivning, avskrivning uppslagsverk, betydelse avskrivning, vad betyder avskrivning, avskrivning exempel, avskrivning ekonomilexikon,annat ord for avskrivning, korsord avskrivning, avskrivning förklaring, exempel avskrivning