arbetstagare

Vad betyder arbetstagare? Förklaring till arbetstagare!

Mer vanligt anställd; person som utför arbete för någon annans räkning.

Vanligt i Sverige har varit att se sig själv som arbetstagare. "Jag får inget jobb" eller "Jag fick ett jobb", implicerar båda att man ser sig själv lite som utlämnad till arbetsmarknaden, istället för att fundera i banorna "OK, vad har jag som är unikt och kan erbjuda? Vad är det som efterfrågas idag" dvs se sig själv lite mer som "a company of one"

Se även anställd, company of one

Söktermer: definition av arbetstagare, arbetstagare uppslagsverk, betydelse arbetstagare, vad betyder arbetstagare, arbetstagare exempel, arbetstagare ekonomilexikon,annat ord for arbetstagare, korsord arbetstagare, arbetstagare förklaring, exempel arbetstagare