Arbetslöshetsförsäkring

Vad betyder Arbetslöshetsförsäkring? Förklaring till Arbetslöshetsförsäkring!

Arbetslöshetsförsäkring En försäkring som medför rätt till ersättning vid arbetslöshet på bestämda villkor. Handhas av erkända arbetslöshetskassor. De som är medlemmar i dessa kassor berörs av skyddet.

Söktermer: definition av Arbetslöshetsförsäkring, Arbetslöshetsförsäkring uppslagsverk, betydelse Arbetslöshetsförsäkring, vad betyder Arbetslöshetsförsäkring, Arbetslöshetsförsäkring exempel, Arbetslöshetsförsäkring ekonomilexikon,annat ord for Arbetslöshetsförsäkring, korsord Arbetslöshetsförsäkring, Arbetslöshetsförsäkring förklaring, exempel Arbetslöshetsförsäkring