Ansvarsfrihet

Vad betyder Ansvarsfrihet? Förklaring till Ansvarsfrihet!

Ansvarsfrihet Bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot någon av dessa personer. Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Om ansvarsfrihet inte beviljas av en majoritet på bolagsstämman eller ägare till minst 1/10 av samtliga aktier kan talan om skadestånd väckas. Beslut om ansvarsfrihet förekommer även i föreningar.

Söktermer: definition av Ansvarsfrihet, Ansvarsfrihet uppslagsverk, betydelse Ansvarsfrihet, vad betyder Ansvarsfrihet, Ansvarsfrihet exempel, Ansvarsfrihet ekonomilexikon,annat ord for Ansvarsfrihet, korsord Ansvarsfrihet, Ansvarsfrihet förklaring, exempel Ansvarsfrihet