Ansvarsfrihet

Vad betyder Ansvarsfrihet

Bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot någon av dessa personer. Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Om ansvarsfrihet inte beviljas av en majoritet på bolagsstämman eller ägare till minst 1/10 av samtliga aktier kan talan om skadestånd väckas. Beslut om ansvarsfrihet förekommer även i föreningar.

Annons
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy