Allmänna reklamationsnämnden

Vad betyder Allmänna reklamationsnämnden? Förklaring till Allmänna reklamationsnämnden!

(ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att, efter anmälan från konsument, opartiskt pröva tvister mellan konsument och näringsidkare. Sammanträdena leds av en jurist med domarerfarenhet. Övriga ledamöter företräder till lika antal konsument- och näringsidkarintressen. Dess beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Ett nämndbeslut kan inte verkställas genom tvång. De flesta företagare väljer dock att följa nämndens rekommendationer. Många har också genom sin branschorganisation åtagit sig att göra detta. De som inte följer rekommendationen får sina namn publicerade i tidskriften Råd & Rön. Utdrag ur denna "svarta lista" återfinns ofta i dagspressen. www.arn.se

Söktermer: definition av Allmänna reklamationsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden uppslagsverk, betydelse Allmänna reklamationsnämnden, vad betyder Allmänna reklamationsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden exempel, Allmänna reklamationsnämnden ekonomilexikon,annat ord for Allmänna reklamationsnämnden, korsord Allmänna reklamationsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden förklaring, exempel Allmänna reklamationsnämnden