Aktiv risk

Vad betyder Aktiv risk? Förklaring till Aktiv risk!

Aktiv risk Ett statistiskt mått där man utifrån en viss sannolikhet anger med hur många procent den årliga avkastningen från en värdepappersportfölj förväntas avvika från en indexportföljs avkastning.

Söktermer: definition av Aktiv risk, Aktiv risk uppslagsverk, betydelse Aktiv risk, vad betyder Aktiv risk, Aktiv risk exempel, Aktiv risk ekonomilexikon,annat ord for Aktiv risk, korsord Aktiv risk, Aktiv risk förklaring, exempel Aktiv risk