Nollränta

Vad är en nollränta

tl;dr

Nollränta När ingen ränta uppkommer på en skuld. Kan vara aktuellt vid en skuldsanering.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Nollränta?

Zero-Bound Interest Rate