Moderbolag

Vad är ett moderbolag?

Moderbolag Bolag som antingen äger minst 50 procent av aktierna eller minst halva röstetalet i ett eller flera andra bolag (dotterbolag) eller som på något annat sätt, till exempel genom avtal, ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget och en betydande andel i resultatet.
Annons

Vad är det engelska uttrycket för Moderbolag?

Parent Company