maastrichtkriterierna

Vad betyder maastrichtkriterierna? Förklaring till maastrichtkriterierna!

De fem kriterier som avgör huruvida ett EU-land är redo att anta euron som sin valuta; Prisstabilitet, Underskott i den offentliga sektorns finanser, Offentlig skuld, Räntenivå och Stabil växelkurs. Också kallad konvergenskriterierna.

Söktermer: definition av maastrichtkriterierna, maastrichtkriterierna uppslagsverk, betydelse maastrichtkriterierna, vad betyder maastrichtkriterierna, maastrichtkriterierna exempel, maastrichtkriterierna ekonomilexikon,annat ord for maastrichtkriterierna, korsord maastrichtkriterierna, maastrichtkriterierna förklaring, exempel maastrichtkriterierna