kooperativ

Vad betyder kooperativ? Förklaring till kooperativ!

En företagsform som kännetecknas, dels av att varje medlem/ägare oavsett ekonomisk insats bara har en röst vid beslut om företagets verksamhet, dels av att medlemmarna utöver ägarinsatsen också deltar ekonomiskt i företaget på annat sätt. I producentkooperativ är medlemmarna olika personer som tillskjuter och säljer råvaror. I konsumetkooperativ är medlemmarna konsumenter som genom att bli medlemmar också får möjlighet att få en viss procent tillbaka på alla inköp som gjorts under året, så kallad återbäring.

Söktermer: definition av kooperativ, kooperativ uppslagsverk, betydelse kooperativ, vad betyder kooperativ, kooperativ exempel, kooperativ ekonomilexikon,annat ord for kooperativ, korsord kooperativ, kooperativ förklaring, exempel kooperativ