Gemensam Skattedeklaration

Vad innebär gemensam skattedeklaration?

tl;dr

Sedan några år tillbaka är det i Sverige inte möjligt att lämna gemensam skattedeklaration. Tidigare kunde man uppnå fördelar genom att lämna gemensam deklaration och i många länder är det fortfarande möjligt.

Annons

Gemensam Skattedeklaration - i stora drag

  • Gemensam beskattning är borttagen i Sverige och kan ej tillämpas
  • En gemensam skattedeklaration var gjord för gifta par och erbjöd vissa skattefördelar över att vara gift och lämna in separat.
  • Makar som nyligen hade förlorat en make var också berättigade till att få den skattemässiga fördelen att ansöka gemensamt genom att ansöka som kvalificerad änka eller änkling.

Vad är det engelska uttrycket för Gemensam Skattedeklaration?

Joint Return