friskola

Vad betyder friskola? Förklaring till friskola!

En skola som drivs i privat regi, snarare än offentlig. Finansierar med offentliga medel via en skolpeng, och tar inte ut avgifter av eleverna.

Söktermer: definition av friskola, friskola uppslagsverk, betydelse friskola, vad betyder friskola, friskola exempel, friskola ekonomilexikon,annat ord for friskola, korsord friskola, friskola förklaring, exempel friskola